10 nov 2020

Beleidsverklaringen ministers Frank Vandenbroucke en Zakia Khattabi

Na de regeerverklaring in het Europees Parlement enkele weken geleden, komt elke minister naar de commissie met een beleidsverklaring. En vandaag beten we de spits af met die verklaringen, zowel in commissie Gezondheid als in commissie Leefmilieu.

 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke had uiteraard veel aandacht voor de beheersing van het coronavirus. Ik vroeg naar extra aandacht voor communicatie en draagvlak voor de maatregelen die genomen worden. En ik onderstreepte het belang van de draagkracht van de eerstelijn - huisartsen in het bijzonder – te respecteren als we het aantal testen nog gaan opdrijven.

Er gaat de komende jaren veel geld naar geestelijke gezondheidszorg en dat is absoluut nodig. Ik pleitte voor een integrale en multidisciplinaire aanpak. Volksgezondheid is meer dan enkel geneeskunde en de psychologische zorg verdient hier absoluut ook onze focus.

Patiënten moeten beter betrokken worden bij hun eigen gezondheid. Hiervoor werken we in de commissie aan een verbetering van de wet op de patiëntenrechten.

Last but not least had ik ook veel aandacht voor de link tussen leefmilieu en gezondheid. Ik verwacht veel van het nationaal plan hormoonverstoorders, een concreet beleid rond chemische stoffen. Een ambitieuze omzetting van Europese plannen die met duurzaam voedsel te maken hebben. Maar ook: gezonde voeding als preventief middel, tegen obesitas en allerhande andere klachten, samen met voedingsdeskundigen.

Op hetzelfde moment heeft onze nieuwe groene minister Zakia Khattabi, bevoegd voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, haar beleidsnota voorgesteld in de commissie Klimaat en Leefmilieu.

Ze deed exact wat we van een minister met die bevoegdheden mogen verwachten: uitpakken met een ambitieuze groene visie die perspectief biedt op een duurzame toekomst. We schreven met Groen al mee aan het groenste regeerakkoord ooit. De boodschap is duidelijk: voortaan wil België een voorloper zijn in de strijd om een leefbare, gezonde planeet. Van duurzame ontwikkeling (de Sustainable Development Goals) wil onze Ecolo-minister het kompas voor het beleid maken. Sinds 2004 hadden we al geen goedgekeurd Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling meer, dus ik ben absoluut blij met deze vernieuwde focus. Ons land heeft nu meer dan ooit nood aan een coherent beleid dat sociaal-economische en milieu-uitdagingen samen behandelt. En met de slogan ‘Transform Together’ wil minister Katthabi in Europa aan de kar trekken voor absolute ambitieuze samenwerking.

Bescherming, behoud én herstel van de biodiversiteit is haar politieke prioriteit en dat is goed. Want heel wat wetenschappers waarschuwen ons dat biodiversiteitsverlies de deur openzet voor meer en hevigere pandemieën. Toenmalig premier Sophie Wilmès gaf in de Leader’s Pledge for Nature eind september al de voorzet: samen met 44 andere staatshoofden en regeringsleiders beloofde ze om doortastende maatregelen te nemen ter bescherming van de natuur en daarmee ook van de gezondheid van de mens en van de planeet.

Fijn ook te lezen dat ook in deze beleidsnota aandacht uitgaat naar duurzame voedselstrategieën en beleid rond hormoonverstoorders, chemische stoffen en biociden. In Europa hanteren we hoge sociale en milieustandaarden voor eigen productie. Daarom moeten we die standaarden en waarden ook inbouwen in Europese vrijhandelsakkoorden. Het is goed dat België daar aan de ambitieuze kar wil trekken.

Het verheugt me dat ons land op heel wat vlakken het goede voorbeeld wil geven, niet in het minst bij de uitvoering van de Europese Green Deal. Uiteraard zijn de uitdagingen enorm. De minister beseft dat ze haar plannen niet alleen kan realiseren, vandaar haar sterke pleidooi om de krachten te bundelen met collega-ministers, met de deelstaten, met bedrijven, burgers en vele andere stakeholders.

De beleidsverklaring van minister Katthabi gaf me weer hoop. Want van crisissen die elkaar maar blijven opvolgen, wordt niemand blij. Het ambitieuze vertrouwen van een wereldverbeteraar pur sang geeft me weer wat optimisme voor de toekomst. Zeker van een persoon als Zakia, die al heel wat moeilijk watertjes doorzwommen heeft.

Het meervoud van lef is leven, mevrouw de minister.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren