28 jan 2021

Ecolo-Groen roept de regering op een einde te maken aan de illegale handel in wild vlees

Vandaag heeft de Commissie Leefmilieu in het federaal parlement een resolutie op initiatief van Ecolo-Groen over de regulering van de handel in wild vlees unaniem goedgekeurd. Hoewel het probleem nog weinig gedocumenteerd en gecontroleerd werd, zijn de indieners ervan overtuigd dat het een niet te onderschatten impact heeft op de biodiversiteit en op onze gezondheid.

De handel in wilde dieren is een lucratieve zaak. Elk jaar worden tientallen tonnen wild vlees Europa binnengesmokkeld. De handel in wilde dieren en planten heeft echter veel negatieve milieu- en gezondheidseffecten en dus ook een invloed op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, of het nu gaat om gezondheid, duurzame consumptie en productie of milieubescherming.

Séverine de Laveleye en Barbara Creemers van Ecolo-Groen wilden hier samen met andere ondertekenaars iets aan doen: "Doel van deze resolutie is de uitdagingen in verband met de handel in wild vlees op ons grondgebied aanpakken. Daarom stellen we voor dat de federale regering samen met de bevoegde overheidsinstanties een nationaal actieplan opstelt om een einde te maken aan de illegale handel in vlees van in het wild levende dieren", zegt Barbara Creemers van Groen.

De gevolgen van de handel in wilde soorten en hun vlees zijn groot voor de biodiversiteit. Enerzijds is de handel in wilde soorten een van de oorzaken van overexploitatie van soorten in het wild. De niet-duurzame jacht op wilde dieren en de consumptie van hun vlees draagt bij tot het plaatselijk uitsterven van vele diersoorten. In een tijd waarin soorten en ecosystemen in hoog tempo verdwijnen en miljoenen beesten met uitsterven zijn bedreigd, moeten we actie ondernemen.

Anderzijds kan de handel in exotische diersoorten, of het nu gaat om wilde of in gevangenschap gefokte dieren, de overdracht van ziekteverwekkers vergemakkelijken, met nadelige gevolgen voor in het wild levende dieren. Een ander gevolg is de introductie van invasieve uitheemse soorten die een impact hebben op de inheemse biodiversiteit. En door het verstoren van het evenwicht van ecosystemen, verstoren we ook onze voedselvoorziening.

"Een ander punt van aandacht, zeker in tijden van gezondheidscrisis, is dat de handel in wilde dieren een invloed heeft op de menselijke gezondheid. Naar schatting zijn 60% van de infectieziekten en 75% van de nieuwe ziekten bij de mens van dierlijke oorsprong," voegt Séverine de Laveleye eraan toe. Zoönoses brengen een groter risico van overdracht met zich mee door rechtstreekse blootstelling tussen mens en dier, hetzij door het kweken van dieren op boerderijen, hetzij door de consumptie van wild vlees.

Voor Ecolo-Groen staat er dus veel op het spel: de handel in wilde soorten kan bijdragen tot de overexploitatie van soorten in het wild en het evenwicht van ecosystemen verstoren. Daarnaast kan het de diensten die de natuur aan de bevolking levert aantasten en gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Daarom roepen ecologisten de regering op een nationaal actieplan op te stellen dat onder meer de middelen om de illegale invoer te controleren versterkt, reizigers bewuster maakt van deze problematiek en zowel de Europese als de federale wetgeving versterkt om de illegale handel in vlees van in het wild levende dieren een halt toe te roepen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren