03 jun 2020

Deze week: week van de bij én ons wetsvoorstel over neonicotinoïden in de commissie leefmilieu

Het is de Week van de Bij! Blij dat ik – na mijn jaren bij Velt – nog steeds het verschil mag maken voor onze supernuttige vrienden. Daarom gaat het volgend wetsvoorstel dat we met Ecolo-Groen willen goedgekeurd zien over een verbod op neonicotinoïden.

Neo-wat?

Neonicotinoïden!

Oké. Wat zijn die neonico-dinges?

Neonicotinoïden zijn een groep van insecticiden die het zenuwstelsel van insecten aantasten. Ze zijn - ondanks en verbod in de EU -  een erg veel gebruikt insecticiden in de landbouw wereldwijd. De insecticiden worden vaak verwerkt in de coating rond de zaden. In België is bijvoorbeeld de gangbare bietenteelt, goed voor 10% van het landbouwareaal, sterk afhankelijk van deze insecticiden. Neonicotinoïden tasten de gezondheid van honingbijen, wilde bijen en hommels aan waardoor ze finaal het loodje leggen. Gezien het grote belang van deze bestuivende insecten voor onze voedselproductie, werd eind april 2018 een verbod uitgevaardigd: de Europese Commissie verbiedt het gebruik van de drie belangrijkste neonicotinoïden (clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam) voor teelten in open lucht. Het verbod ging in eind 2018. Begin dit jaar besliste Europa om nog een vierde werkzame stof - thiacloprid - niet meer te vergunnen.

Voor ons gaat de Europese regelgeving niet ver genoeg. In de EU gaat het enkel om een verbod als gewasbeschermingsmiddel en niet als biocide. En enkel voor teelten in open lucht. Ramen van serres staan immers ook open en recent onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij toont aan dat er te veel van deze residu’s in het water in Vlaanderen wordt gemeten. Over het verbod op neonicotinoïden bereikte Ecolo-Groen vorige legislatuur een akkoord in de commissie. Door een procedure bij Europa kon de wet jammer genoeg niet meer plenair gestemd worden en moet nu alles opnieuw gebeuren. Dat verloopt niet zonder slag of stoot, want een verbod op pesticiden ligt altijd moeilijk bij de tegenstanders.

Het risico voor onze bijen blijft dus te groot.  Dat werd bevestigd door een Zwitsers onderzoek uit 2017 dat aantoonde dat bijen werkelijk overal in de wereld aan deze insecticiden worden blootgesteld. Ze onderzochten honingstalen uit alle continenten op de aanwezigheid van vijf verschillende neonicotinoïden. Niet minder dan 75% van de stalen bevatte een residu! Bij 45% vonden ze zelfs 2 à 5 verschillende residuen! Een Brits onderzoek toonde bovendien aan dat hommels gaandeweg een verslaving ontwikkelen voor het insecticide, gelijkaardig aan de verslaving bij rokers. Deze verslaving verhoogt het risico op blootstelling én vermindert hun oriëntatie- en vliegvermogen.

Waarvoor willen we met Ecolo-Groen in dit wetsvoorstel een meerderheid vinden vóór het zomerreces?

  • verbod van een extra product op basis van neonicotinoïde: acetamiprid (want is goedgekeurd in de EU),
  • verbod tot op de markt brengen, dus niet enkel als gewasbeschermingsmiddel, ook als biocide (vb insecticide voor de particuliere tuin tegen o.m. bladluizen)
  • we maken het onmogelijk om nog uitzonderingen te maken op de Europese regels,
  • ook verbod voor particulier gebruik (zoals hierboven vermeld voor de tuin, maar ook insecticiden voor gebruik binnenshuis (op basis van de schadelijke neonicotinoïden) tegen vlooien en kakkerlakken worden hiermee uit de handel genomen.)
  • ook verbod voor serreteelt.

En als je vanavond indruk wilt maken tijdens het avondeten, dan vertel je dit verhaal, start je met een diepe ademhaling en zeg je vlot in één keer:

Ik kijk al uit naar het tijdperk zonder neonicotinoïden!

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren